Jump to content
Detailingowiec

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/16/2021 in all areas

  1. Zacznijmy od szybkiego porównania Cleaner usuwa powłoki (np. wosk, sealant, qd) usuwa resztki past polerskich, ptasich odchodów oraz resztek zabrudzeń drogowych czasami przykrywa, wypełnia rysy (zależy od konkretnego produktu) odtłuszcza powierzchnię i poprawia wiązanie powierzchnii z przyszłą powłoką (np. gdy stosowany przed nałożeniem wosku) IPA odtłuszcza powierzchnię NIE usuwa większości zabrudzeń (resztki past polerskich, soki z drzew, utleniony lakier) IPA nie maskuje rys a wręcz przeciwnie - wymywa dotychczas zastosowane środki
    2 points
×
×
  • Create New...